Na svakom motoru sa unutrašnjim sagorevanjem potrebno je uraditi dekarbonizaciju motora, nakon određenog vremena, usled korišćenja, nastaju naslage ugljenika koji može stvarati probleme. Razlozi za to su mnogobrojni: previše obogaćene mešavine goriva ili loš kvalitet istog, gradski ‘start-stop’ način vožnje, sve to uzrokuje brže nakupljanje ugljenika.

Naslage ugljenika mogu znatno uticati na performanse vozila. Manafastuje se poput smanjenja snage i obrtnog momenta, podrhtavanja motora, povećane koncentracije štetnih gasova, kao i na potrošnju goriva. Naš uređaj remomiranog svetskog proizviđača rešava seve probleme.

DEKARBONIZACIJA MOTORA

MITSHUBISI MOTORS je rzvio tehniohiju koja isporučuje do 30l/min, uz softversku regulaciju protoka vodonika, sto je dovoljno za savršeno čiščenje putničkih i teretnih vozila od ugljenika.

Nasa tegnologija za dekarbonizaciju motora je zasnovana na posebnoj regulaciji kolicine vodonikam prilagodjena ponaosob svakom vozilu. U nasoj bazi podataka se nalaze skoro svi modeli automobila i prema njihovim karakteristikama(zapremini motora, snagi motora, godini proizvodnje, gorivu) i broju predjenih kilometara se određuje se optimalna količina vodonika za odabrano vozilo.

Naprimer, Reno clio, 1,5 dizel, 75 kw, 2013 godiste, 185 000 kilometara. Uvidmo u bazu proizvodjača uređaja optimalna količina vodonika je 11l/min prvih 25 min, posle 14l/min narednih 25 min, ….

Postupak dekarbonizacije ne sadrži nikakve štetne, opasne ili agresivne hemikalije,
u stvari jedini nusproizvod je vodena para. Uklanjanje nataloženog ugljenika
vraća efikasnost motora u funkcionalne uslove slične fabričkim. Naučno je dokazano da i hemiski ispitano da DEKARBONIZACIJA rešava probleme nataloženog karbona-ugljenika u delovima motora.

Usled sagorevanja organskih goriva jedan deo čađi- kugljenika( C) ostaje u motoru. Kada se doda određena količina vodonika (H) u radni deo motora, kroz usis vazduha, usled velike temperature i procesa sagorevanja goriva nastaje Ugljovodonik (HC) koji kao gas izlazi kroz sistem izduva. Tako nastaje skidanje i otklanjanje ugljenika motora i sistema odvoda gasova od automobila.

NAJČEŠĆI PROBLEMI SA MOTORIMA

Naslage ugljenika vremenom počinju nepovoljno da utiču na rad samog motora. To se ogleda u slabljenju performansi, trzajima prilikom dodavanja gasa, smanjenju kompresije, lošijem sagorevanju goriva, povećanoj potrošnji.

Na kraju, sve ovo dovodi do otkazivanja skupih delova motorne grupe. Naslage ugljenika se stvaraju tokom rada benzinskog i dizel motora, kako u samoj kompresionoj komori (klipovima, ventilima, sedištima ventila), tako i u periferijama poput EGR ventila, katalizatora, DPF-a.

Nakupljanje ugljenika nije problem samo kod starijih motora – i novi motori su mu podjednako podložni zbog uskih optimalnih opsega u kojima rade.

  • Garež se prvenstveno nakuplja tamo gde se odvija proces sagorevanja goriva – komora za sagorevanje, površina klipa, usisni i izduvni ventili, zid cilindra, svećice i dizne/injektori. Nakon komore za sagorevanje, čestice gareži dospevaju do EGR ventila, turbine, usisne grane, sistema za prečišćavanje izduvnih gasova.
  • Najveći efekat postiže se u komori za sagorevanje i svim delovima unutar nje, sagorevanja goriva direktno utiču na performanse motora i količinu štetnih gasova i čestica koji dolaze i do ostatka sistema, produžujući tako životni vek i obezbeđujući dugotrajnost i funkcionalnost ostalih delova. Određena količina ubrizganog H2/O2 gasa koja nije izgorela u komorama, dolazi do drugih delova sistema i u velikoj meri ih čisti, tj. vodonik (H2) uspeva da reaguje sa česticama gareži i ukloni ih.